Vstúpte do sekcie dostupných variánt nadstavieb realizovaných na vozidlách Peugeot pre vašu profesiu podľa účelu a všeobecného zamerania.

Katalóg prestavieb

Podnikanie

Chladiarenské alebo mraziarenské prevedenie
boxer
expert
partner
Skriňová nadstavba
boxer
Pojazdná dielna
boxer
expert
partner

Preprava nákladu

Ochrana nákladového priestoru
boxer
expert
partner
Ochrana a kotvenie nákladu
boxer
expert
partner
Valníky
boxer
expert
partner

Preprava osôb

Hendikep
boxer
expert
partner
Zvýšenie obsaditeľnosti vozidla
boxer
expert
partner
Kampingové vozidlá
boxer
expert
partner
Obytné vozidlá
boxer
expert

Služby

Odťahové vozidlá
boxer
Pohrebné vozidlá
boxer
expert
partner
Pojazdná predajňa
boxer
Sanitky
boxer
expert
Sklopná nájazdová rampa pre dodávkové vozidlá
boxer
expert
partner
Hydraulická zdvižná plošina pre dodávkové skriňové vozidlá
boxer
expert
partner
Hasičké prestavby
boxer
expert
rifter