Vstúpte do sekcie dostupných variánt nadstavieb realizovaných na vozidlách Peugeot pre vašu profesiu podľa účelu a všeobecného zamerania.

Katalóg prestavieb

Podnikanie

Chladiarenské alebo mraziarenské prevedenie
boxer
expert
partner
Pojazdná dielna
boxer
expert
partner
Skriňová nadstavba
boxer

Preprava nákladu

Ochrana a kotvenie nákladu
boxer
expert
partner
Ochrana nákladového priestoru
boxer
expert
partner
Valníky
boxer
expert
partner

Preprava osôb

Hendikep
boxer
expert
partner
Kampingové vozidlá
boxer
expert
partner
Obytné vozidlá
boxer
expert
Zvýšenie obsaditeľnosti vozidla
boxer
expert
partner

Služby

Hasičké prestavby
boxer
expert
rifter
Odťahové vozidlá
boxer
Pohrebné vozidlá
boxer
expert
partner
Pojazdná predajňa
boxer
Sanitky
boxer
expert